Van Vuuren Grou

Speciale machines voor een automatische deuren productielijn.

In opdracht van Van Vuuren zijn een aantal speciaal machines ontwikkeld voor hun automatisch opererende deuren productielijn. De capaciteit van deze lijn is het produceren van 1000 deuren per dag.

Het deel wat Prop engineering voor rekening heeft genomen zijn de machines voor het plaatsen en transporteren van HPL, HDF en MDF platen. HPL is een dunne bekleding in plaatvorm die op de andere platen wordt gelijmd. Ongeveer 80% van de deuren wordt voorzien van een HPL laag.

Voor deze productielijn heeft Prop Engineering geleverd:

  • Een afpak en centreerunit van de HPL platen.
  • Een vacuüm gripper voor het oppakken transporteren en neerleggen van de HPL platen
  • Een centreer module om de HDF en MDF platen te centreren voor het plaatsen van de HPL platen.
  • Een keerunit voor het omdraaien in positie van de al of niet beklede HDF of MDF platen.
  • 2 keer een dwarstransport- oppak en neerleg unit. Voor het plaatsen van de dekplaat op het binnen werk van de deur.
  • Een keerunit voor een aan 1 zijde beklede deur. 

Voor het transport en het opmaat zagen van de HPL en overige platen hebben we geleverd;

  • Automatisch opererende Traverse wagen. Afmeting stapel 1.5 x 3 m totaal aan massa 2500 [kg]
  • Centreertafels voor het opmaat zagen van de HPL platen. Voor de niet standaard deur afmetingen.

Onderstaande afbeeldingen een impressie van de geleverde speciaal machines.